Kringlen tråkker på de som ligger nede

Forskningsresultater viser at professor Einar Kringlen tar feil når han angriper krisepsykologien. Kanskje bidrar han til at noen vegrer seg for å ta imot nødvendig og virksom hjelp, skriver sosiolog og doktorgradsstipendiat Kari Dyregrov ved Senter for Krisepsykologi i Bergen.