Ap svikter de svake

Sentrumsregjeringen gjorde et godt arbeid gjennom Magnhild Kleppa sitt virke som sosialminister. Da sikter jeg til utjamningsmeldinga. Den påviste - stikk i strid med Gro Harlem Brundtlands påstand om bedre fordeling - at forskjellene i Norge hadde økt.