Bergen-Oslo syv km kortere

Vegdirektoratet prioriterer full ombygging av stamvegen E 16 Bergen-Oslo gjennom Lærdalsdalen i sine budsjetter for 2002-2005.