Ber FN om råd

Sosialministeren vil spørje FNs narkokontrollråd INCB om dei kan akseptere opning av sprøyterom i Noreg som ei forsøksordning.