Stort utslipp av kvikksølv i Odda

I løpet av tre måneder slapp sinkverket Norzink i Odda i Hardanger ut mye mer kvikksølv enn alle industribedriftene i Norge gjør til sammen på et helt år.