Sjekk ut kor <br/>villreinen står

Det har ikkje vore den store forflyttninga av dyr i dag.