13.000 lyn på ti timar

Brann, straumbrot og pøsregn. Kraftig torevèr skapte kaos på Vestlandet i dag.