Ikkje dei store trekka søndag

Det har søndag ikkje vore dei store bevegelsane på dyreflokkane. Mesteparten av dyra befinner seg fortsatt i dei sørlege delene av villreinområdet i Vinje kommune.