Grimseidveien - en farlig skolevei!

Vi er to jenter som synes at skoleveien vår er veldig farlig. Det er ca. 40 barn og voksne som tar bussen på strekningen Grimseid/Skeie skole fem dager i uken. Det har vært tre kollisjoner, i en av dem var skolebussen involvert, og i tillegg har det skjedd mange nestenulykker.