BT og fastlegereformen

Under overskriftene «12.000 får tilbud om papirleger» og «12.000 mangler fastleger» (1.-siden og side 4) gir Bergens Tidende i gårsdagens avis 7/5-2001 et inntrykk av at 12.000 bergensere står uten fastlege når fastlegereformen innføres, skriver Harald Aasen, medisinsk-faglig rådgiver i byrådsavdeling helse og sosial i Bergen kommune.