Indre Enfold?

Viser til forhåndsomtale 05.12. og store oppslag 06.12.03 om grensebygdene i Østfold.