Slik skal det brøytast

Statens vegvesen går no ut offentleg og informerer om brøyting, salting og strøing av vintervegar.