Vil kartlegge alvorlig kriminelle

Kriminalomsorgen vil starte et prøveprosjekt som skal kartlegge kriminelle som har begått svært alvorlige handlinger. På den måten skal risikoen for gjentagelse minskes.