Varmare og kaldare enn normalt

Grovt sett var perioda frå januar til september prega av at det var betydeleg varmare enn normalt i heile landet, mens dei tre siste månadane av året var kaldare enn normalt.