Ekspertar

«Ikke alle kan kalle seg det samme som oss,» heiter det i ein av desse fjernsynsreklamane vi blir utsette for. Bodskapen er her at nemninga «ekspert» er eit eksklusivt honnørord som vi bør ha den største respekt for. Men det kan diskuterast, skriv Einar Førde. Kva meiner du?