Gebyr-Norge

Posten gir nå sitt bidrag til den alminnelige håpløshet og mistrivsel ved å finne på nye gebyrer.