HVPU-reformen og de hjemmeboende

I løpet av det siste året har vi i BT sett flere eksempler på hvordan situasjonen er for unge voksne funksjonshemmete. De risikerer å måtte bo i foreldrehjemmet til langt opp i voksen alder, til tross for at de har søkt om bolig flere år før de fylte 20.