Telefonfest for russiske sjøfolk

Det ble fest om bord i den russiske tråleren "Aleksandr Mironenko" da mannskapet fikk ringe gratis hjem til sine familier i Russland.