Klimakampen trenger gründere

På grunnlag av klimaforskningen i verden fører FNs klimapanel IPCC argumenter for at vi er inne i en global oppvarming pga. menneskers utslipp av klimagasser. Etter scenarier for framtidige utslipp vurderer IPCC også scenarier for global oppvarming for framtiden.