Bydelsgrenser og skolegrenser

Vi fikk nettopp et brev hjem fra Foreldrelagets Arbeidsutvalg ved Nattland skole.