Byrådet lover å rette opp skolekutt

Byrådet har ikke klart å skjerme barn og unge fra kutt, slik bystyret forutsatte i juni. - De verste kuttene skal rettes opp, lover finansbyråd Trond Tystad.