Et samarbeid for fremtiden

Bergens Tidende avlegger undertegnede en visitt i sin lederartikkel 16. oktober, og tar avstand fra konklusjonene i Arbeiderpartiets dialogforum om å opprettholde et forpliktende samarbeid mellom Arbeiderpartiet og LO.