Den glemte funksjonsvansken

Interesseforeningen for matematikkvansker har som formål å jobbe for økt forståelse og kunnskap om matematikkvansker i samfunnet. Dette innebærer også at vi jobber for å få Undervisnings- og forskningsdepartementet til å lette på kravene for å komme inn på høyere utdanning.