Besteforeldre

Jeg føler trang til å gi mitt besyv med. Bl.a. til B. Lie og Johannes Eriksen.