Den vestlege verda og urettvisa

Etter at det uverkelege hende i USA 11. september, må «verda» sjå seg attende og spørje seg: Kvifor kunne ein slik terroraksjon vere mogeleg?