Etterlyser edruelighet

Jeg leser med forferdelse 03.10. på lederplass at redaktøren uten å innhente de opplysninger som er tilgjengelig omtaler den kjente barnefordelingssaken.