Krev tre og to år for Arves plageånder

Aktor Jan Hoel kravde tre års fengsel for hovudtiltalte og to års fengsel for medtiltalte i Beheim Karlsen-saka.