Åtte av ti innsatte har rusproblemer

Åtti prosent av de innsatte i Bergen landsfengsel har problemer med rus, men noen klarer å bruke tiden bak murene til å vinne over rusen.