Et hjem for oss - et hjem for alle?

Norge er et av få vestlige land som ikke har tatt noe oppgjør med sin nasjonale historie og den daglige rasismen. Det finnes få gode grunner til det.