Dyre veterinærer?

På debattsiden totsdag 31.januar mener Henry Bjørkhaug at norske veterinærer er dyrere enn i England. Generelt har han rett i det.