Kontroll med speleautomatane

KULTURMINISTER Valgerd Svarstad Haugland har rett i at speleautomatane bør samlast i eigne hallar. Frå forskarhald blir det vist til at halvparten av dei åtte milliardane som blir lagde att på automatane, kjem frå lommene til folk som er speleavhengige.