Likestill eldre og unge!

Det er med stor glede og interesse Senior Norge registrerer at undervisningsminister Kristin Clemet har innført en slags arbeidsmiljølov som gjelder for skolen.