Sykelønn til å leve med - for hvem?

«Høyre vil: Dag 1; karensdag, uten lønn. Dag 2 og 3 får arbeidstaker 50 prosent lønn. Deretter 90 prosent lønn. Dette må det gå an å leve med,» skriver Kjell Moberg, på vegne av Bergen senior Høyre.