En vanskelig jobb

Vi som jobber som trafikkbetjenter i Bergen Parkeringsselskap har en vanskelig jobb. I de siste årene er det jobbet bevisst med å møte publikum på en positiv måte.