Legg ikke ned Danckert Krohn

Jeg ser i BT 28. januar i forbindelse med forslag om å kutte dramatisk i bydelenes budsjett, at bydelslederen i Bergenhus, Tore Lervik (AP) har forslag om å legge ned Danckert Krohn eldresenter. Dette må ikke skje.