«Norges Lover» mangler en lov

Bergen kommune har også i år tatt penger fra folket ved å bruke lov nr. 82 av 1982, ved å øke takstgrunnlaget på alle eiendommer med vel 10 prosent.