Mobbestopp

Uansett hvordan man velger å definere begrepet mobbing, så er det det største mellommenneskelige problemet vi har i samfunnet i dag.