Om språklig knot og svikere

BT har hatt en rekke artikler om angivelig knot og språklige svikere.