Si ja til fred!

På kanten av en ny krig er det viktig å huske hva krig egentlig innebærer for dem som rammes.