Krohnen på verket

Når NATO tenker på ny generalsekretær, løper ryktene. Kristin Krohn Devold er forsvars- og tabbeminister med høyere stjerne i Washington enn i Stortinget. Det kan gi fabuleringer med rot i tidens virkelighet, hvor en polsk generalsekretær hadde vært mest amerikansk-ideologisk, skriver journalist Georg Øvsthus.