Elbil i Bergen

Etter alle problemene med luftkvaliteten i Bergen det siste året, og andre forurensningsproblemer generelt, skulle man jo tro at politikerne så verdien av at så mange som mulig kjørte biler som ikke lagde disse problemene.