Regjeringen svikter pensjonistene

Regjeringen har lagt frem sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett, i dette forslaget svikter regjeringen nok en gang oss vanlige pensjonister, gjennom at de ikke følger opp vedtakene som blir fattet i Stortinget.