Reddikar mot kreft

Ein skriv ikkje ustraffa om sjukdom i Bergens Tidende. Det har utløyst lavinar av gode råd, tilbod om frelse og eventyrleg kvakksalveri. Ifølgje vitskapen er alt bra for meg.