Skal Norsk Bokreidingslag drepast?

Olav Torheim held fram med åtaki sine i BT på meiningsfrendar i målrørsla, og artikkelen hans her i bladet 26. april var ny rekord i mistenkjeleggjering og skitkasting.