Egoistene på Vikaleitet

Det er fredag og kl. er 16.00. Helgen er begynt og du skal hjem og hente bagasje og familie for å nå et fly på Flesland til weekendturen. Eller du skal nå gjennomgangsferger nordover til et arrangement. Eller din gamle mor står og venter på deg et sted lenger ute.