Skatter og avgifter skal videre ned!

KrFs leder, Valgerd Svarstad Haugland varsler i Dagsavisen stopp i regjeringens arbeid med skattelettelser for folk flest.