Kinesisk mur på Gulatinget

Bergensarane er kjende for å engasjere seg. Protestane var høglytte då Bård Breivik ville plassere kinesiske granittsøyler på Torgallmenningen i Bergen.