Bybane og bybudsjett

Bergens Tidende beskriver årets budsjett slik: «Eldre og syke ofres i budsjettet.» Kuttene skal ramme tjenester til eldre og syke.