Øydelegg turistmagnet

Med eit pennestrok har NSB sett Noreg sitt internasjonale rennomé som turistland på spel, hevdar cruiseeksperten Arthur Kordt i Bergen.