Vil lage tappekran i Brussel

En tappekran til alle EUs tilskuddsordninger i Brussel; det er det tre vestlandsfylker og syv kommuner håper Vestlandets Brusselkontor skal bli.